RELATIETHERAPIE, EFT
Dick Baars, RELATIETHERAPEUT, UTRECHT.

Problemen in een relatie uiten zich in een slechte communicatie

"We kunnen niet goed met elkaar praten".
"Als we praten komt er bijna altijd ruzie van".
"We willen allebei gelijk krijgen, soms over de stomste dingen".
"Ik voel me helemaal niet begrepen door hem/haar".
"We praten bijna nooit met elkaar, we gaan allebei onze eigen gang".  
"We hebben niet zoveel meer met elkaar; vanwege de kinderen blijven we bij elkaar".

Dit zijn wel de meest gehoorde klachten en ze duiden allemaal op een verstoorde communicatie.
Deze verstoorde communicatie heeft vaak te maken met verwachtingen naar elkaar toe, die niet uitkomen. De een moet aan de verwachtingen van de ander voldoen.
Omdat aan je verwachtingen niet wordt voldaan raak je steeds meer teleurgesteld.
Je merkt dat je elkaar steeds aan het beoordelen en veroordelen bent, en dat je elkaar verwijten maakt.
 

Wat is de zin van relatietherapie?

 Wanneer de ene partner steeds maar ruzie zoekt met de ander, kan het helpen om eens na te gaan welke emotie er onder zit. Waarom ben je zo boos? Waarom raakt je dit zo?
Angst alleen gelaten te worden? Angst te falen? Angst niet serieus genomen te worden? Als zo’n angst gevoeld en benoemd wordt in aanwezigheid van de ander, krijgt deze meer begrip, en zal vervolgens milder en zachter worden.
Het is net als bij een klein kind dat stampvoetend kwaad is, dan ben je als ouder geneigd te zeggen: doe even normaal! Maar als het kind dan gaat huilen en zegt: ik ben zo gepest op school, wil je het alleen nog maar op schoot nemen en troosten.
 

De oefening ‘effectief ruziemaken’ is dan ook  een bijna vast  onderdeel van de therapie.


De therapiesessies vinden doorgaans om de 1 tot 2 weken plaats. Een belangrijk aspect van de therapie is het 'huiswerk'. Dit houdt in dat van jullie verwacht wordt wat kleine oefeningen thuis te doen.